Skip to main content

THÔNG BÁO Công bố điểm sàn xét tuyển đại học đợt 1, năm 2021

Phòng Đào tạo 30.07.2021