Skip to main content

Quy đổi điểm thi tuyển sinh đầu vào và chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa >=33

Phòng Đào tạo 28.09.2020