Skip to main content

Quy định về Đăng ký học

Phòng Đào tạo 15.05.2020

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ HỌC

 

1. Sinh viên cần tham dự đầy đủ các buổi họp lớp với Cố vấn học tập (CVHT) để được giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký học, gồm các nội dung sau:

- Nếu có nguyện vọng bảo lưu, chuyển khoa/chuyển ngành/học hai ngành thì thông báo cho CVHT để không bị ép cứng thời khóa biểu (đối với ngành ít sinh viên).

- Có thể đề nghị với khoa/bộ môn thông qua CVHT để được mở các môn thi không có trong thời khóa biểu.

Lưu ý: Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ không được nhà trường hỗ trợ đăng ký học.

2. Trước khi đăng ký học, sinh viên cần đối chiếu những môn mở trong thời khóa biểu với chương trình đào tạo của khoa/ngành, nếu có sự khác biệt về số tín chỉ nhưng cùng tên môn thì không nên đăng ký học vì những môn đã được tích lũy sẽ không phải học lại.

3. Trong thời gian đăng ký học, nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ với CVHT để được giải quyết, trường hợp CVHT không thể hỗ trợ, sinh viên có thể chuyển tiếp Đơn trình bày đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3), trong đó có xác nhận của CVHT và ghi rõ căn cứ, lý do không được hỗ trợ.

4. Sinh viên đang đợi điểm thi không xin hỗ trợ đăng ký học. Sau khi công bố điểm tổng kết các môn thi, nhà trường sẽ gia hạn thời gian đăng ký học cho những sinh viên có các môn phải học lại. Thời gian gia hạn là 3 ngày kể từ ngày có điểm thi chính thức.

5. Chú ý về đăng ký học các phần của học phần giáo Giáo dục quốc phòng – An ninh:

            - Phần thực hành của học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh chỉ mở 1 lần/1năm

            - Sinh viên bị học lại, thi lại kỹ năng của phần nào thì chỉ đăng ký học lại, thi lại riêng kỹ năng đó.

            - Sinh viên cần chú ý khi đăng ký kỹ năng Đường lối quân sự của Đảng (PG122) để tránh nhầm lẫn với học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ML203)

6. Nhà trường không giải quyết huỷ môn học trong các trường hợp sau:

- Làm lộ mật khẩu cá nhân, để người khác đăng ký học với mục đích riêng.

- Đăng ký học những môn đã được cấp chứng chỉ như Giáo dục quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất (hoặc trên bảng điểm hiển thị kết quả Đạt).

- Đăng ký học phần có cùng tên học phần mà sinh viên đã tích lũy nhưng có sự khác nhau về số tín chỉ hoặc mã học phần.

- Sinh viên đã đủ điều kiến tốt nghiệp.

- Đăng ký học cùng nhóm 3 có thời khóa biểu trùng với thời khóa biểu nhóm chính của mình.

- Đăng ký học các môn lựa chọn tự do không phù hợp với khả năng của bản thân.

- Xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập hoặc chuyển khoa, chuyển ngành.

7. Sinh viên học nhầm lớp (hoặc tự ý chuyển lớp) sẽ không được công nhận điểm đánh giá quá trình và không được phép dự thi kết thúc môn đó.

8. Sinh viên chủ động theo dõi danh sách không được thi do giảng viên phụ trách lớp môn học thông báo. Nếu có sai sót về điểm quá trình, có thể khiếu nại trước khi giảng viên nộp điểm quá trình cho phòng Đào tạo (trước 11h00 ngày thứ 5 của tuần 10). Sau thời hạn này, sinh viên sẽ phải nộp phạt 200.000 đồng/1 môn thi để được dự thi hoặc sửa điểm quá trình trong học kỳ đó.