Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn đăng kí trực tuyến xét tuyển Học bạ và xét tuyển kết hợp Đại học hệ chính quy năm 2021

Phòng Marketing và Truyền thông 01.08.2021

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021, đợt 2 xem tại đây

Đăng kí trực tuyến xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại đây