Nhảy đến nội dung

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG NGHIỆP

Khoa Công nghệ thông tin 24.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG NGHIỆP

1.  Mục tiêu

-     Hướng dẫn giảng viên các bước thực hiện lộ trình phát triển nghề nghiệp, giúp sinh viên đi từ việc tự khám phá bản thân (sở thích, năng lực sở trường, giá trị nghề nghiệp) đến tìm hiểu thế giới nghề nghiệp, đánh giá các cơ hội việc làm, thiết lập mục tiêu nghề nghiệp, lập kế hoạch hành động và ứng tuyển một cách chủ động.

-     Bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp thực tế cho sinh viên.

-     Hướng dẫn sử dụng công cụ Rubric để đánh giá, đo lường sự tiến bộ về năng lực cho sinh viên.

2.  Nội dung chính

-     Khả năng được tuyển dụng và ý nghĩa của nó trong việc lập nghiệp.

-     Các lý thuyết cơ bản về hướng nghiệp phù hợp với sinh viên Việt Nam.

-     Thấu hiểu bản thân.

-     Hiểu thị trường lao động.

-     Chủ động ứng tuyển.

-     Lập mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp.

3.  Chương trình bổ trợ

Để giúp giảng viên tự tin thực hiện và phát triển các chương trình hướng nghiệp, cũng như bồi dưỡng thêm về phương pháp giảng dạy hiện đại, khóa học bố trí 12 tuần đào tạo bổ trợ sau chương trình đào tạo, gồm các nội dung sau:

-     Tuần 1:     Thấu hiểu bản thân;

-     Tuần 2:     Phân tích cơ hội nghề nghiệp;

-     Tuần 3:     Lập mục tiêu và kế hoạch nghề nghiệp;

-     Tuần 4:     Phát triển các kết nối nghề nghiệp và tổ chức các hoạt động Work-based learning;

-     Tuần 5:     3 chữ cái để bài giảng hướng nghiệp “thở” theo yêu cầu thị trường;

-     Tuần 6:     Các quan điểm và phương pháp dạy học tích cực;

-     Tuần 7:     Ứng dụng tháp tư duy NLP để phát triển sự nghiệp;

-     Tuần 8:     Sử dụng các công cụ đơn giản để thiết kế: CV, Card, Ebook, Poster…;

-     Tuần 9:     Thiết kế Video clip đơn giản phục vụ giảng dạy;

-     Tuần 10:   Bắt đầu ngày mới và tạo lập thói quen tích cực;

-     Tuần 11:   4 vòng tròn đào tạo và xây môi trường tam bảo trong đào tạo;

-     Tuần 12:   Công thức và công cụ tự học phát triển bản thân.

Cách thức thực hiện 12 tuần đào tạo bổ trợ: Học theo hình thức Elearning qua nhóm xã hội học tập, kèm theo giải đáp các thắc mắc khi thực hiện bài tập cho người học.