Nhảy đến nội dung

THÔNG BÁO V/V KIỂM TRA THÔNG TIN CHỨNG CHỈ GDQP TRƯỚC KHI IN DÀNH CHO SINH VIÊN K32

Bộ môn Chính trị - Pháp luật 18.09.2020

THÔNG BÁO

V/V KIỂM TRA THÔNG TIN CHỨNG CHỈ GDQP DÀNH CHO SINH VIÊN K32 TRƯỚC KHI IN

- Để sửa thông tin sai, sinh viên liên hệ hoặc nhắn tin theo số điện thoại sau: Cô Liên 0965997299. Thời gian: 18/9-02/10/2020 (trừ thứ 7 và chủ nhật)

- Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách. Nếu thông tin sai sau thời hạn trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm.