Nhảy đến nội dung

Thông báo V/v cấp chứng chỉ GDQP cho sinh viên K30

Bộ môn Chính trị - Pháp luật 18.09.2020

Thông báo

V/v cấp chứng chỉ GDQP cho sinh viên K30

- Thời gian: từ 21/9 đến 2/10/2020

 Sáng: 7h00-11h00; chiều: 14h00-17h00

- Địa điểm: p409-Nhà A1, Khoa GDQP, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội

- Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên, CMTND

- Sinh viên đi xe máy gửi xe tại nhà xe A2 (sau nhà A1). Nếu xảy ra mất mát, Khoa không chịu trách nhiệm

- Khoa cấp chứng chỉ tập trung theo lớp. Để giảm số lượng sinh viên sang trường quá đông, ảnh hưởng đến việc giảng dạy của nhà trường hoặc cử người trong lớp đại diện lấy.

- Lớp trưởng các lớp theo chuyên ngành của trường lấy cho sinh viên cùng lớp.

- Các trường hợp sinh viên lấy riêng cho cá nhân, Khoa giải quyết vào cuối buổi hàng ngày