Nhảy đến nội dung

Lễ trao học bổng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc khóa 36 của bà Trần Lệ Thu

Phòng Công tác chính trị sinh viên 06.06.2024

Vào ngày 05/06 vừa qua, tại Trường Đại học Thăng Long đã diễn ra chương trình trao học bổng cho sinh viên khóa 36 có thành tích học tập xuất sắc của bà Trần Lệ Thu.

Để động viên khích lệ tinh thần học tập của sinh viên, trong nhiều năm qua Ban Giám Hiệu Trường Đại học Thăng Long, các Khoa, Bộ môn đã nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ từ nhiều đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để trao học bổng cho sinh viên.