Nhảy đến nội dung

Khai mạc đợt khảo sát chính thức các chương trình đào tạo tại trường Đại học Thăng Long

26.02.2024

Sáng ngày 26/02/2024, đợt khảo sát chính thức các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Thăng Long (ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc trình độ Đại học, ngành Quản lý bệnh viện và Y tế công cộng trình độ Thạc sĩ) phục vụ đánh giá ngoài đã chính thức khai mạc.

qx

Đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam diễn ra từ 26/02/2024 và sẽ kết thúc vào 02/03/2024.

,

Những ngành đào tạo nằm trong đợt khảo sát bao gồm:

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc - trình độ Đại học

Ngành Quản lý Bệnh viện - trình độ Thạc sĩ

Ngành Y tế công cộng - trình độ Thạc sĩ