Nhảy đến nội dung

Kết thúc Đợt 1 - Chương trình đào tạo trình độ cao cấp dành cho các cấp lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn của Trường Đại học Thăng Long.

01.03.2024

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường, Phòng Quản trị Nguồn nhân lực - Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức Chương trình đào tạo trình độ cao cấp dành cho các trưởng, phó khoa, bộ môn và các đơn vị, phòng ban.

kn

Dẫn dắt khóa học, khai vấn và tập huấn là TS giáo dục Nguyễn Thuỵ Phương của Đại học Geneva và Đại học Paris Cité.

km

Khoá học được chia ra thành 2 đợt:

  • Đợt 1: Từ ngày 26/02 - 01/03/2024
  • Đợt 2: Từ ngày 04/03 - 08/03/2024.
kk

 

Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa để nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ cấp cao của Nhà trường, để có thể xây dựng và phát triển Trường Đại học Thăng Long ngày một vững mạnh hơn.