Nhảy đến nội dung

Học bổng du học chuyển tiếp/Thạc sĩ tại Đại học Daegu, Hàn Quốc

Phòng Hợp tác quốc tế 14.05.2024

Chương trình học bổng du học chuyển tiếp hoặc Thạc sĩ tại Đại học Daegu dành cho các bạn sinh viên trường Đại học Thăng Long – Lựa chọn tối ưu để nâng cao trình độ và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc.