Nhảy đến nội dung

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ III NHÓM 2 NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Công nghệ thông tin 14.03.2024

Sinh viên xem danh sách giáo viên hướng dẫn tại đây

Các bạn sinh viên Khoa Công nghệ thông tin lựa chọn đề tài danh sách dưới đây và liên hệ giáo viên tương ứng để trao đổi, giáo viên sẽ lựa chọn/từ chối sinh viên. Sinh viên có thể liên hệ nhiều đề tài để đc chọn đề tài phù hợp.  

                           
Hạn để sinh liên hệ giáo viên: đến 19/03/2024  

                           
Nếu liên hệ được thì sinh viên mới nên đăng ký môn KLTN, còn không hoặc đăng ký CĐTN hoặc chờ kỳ tới đăng ký KLTN