Nhảy đến nội dung

Bảng quy đổi các học phần Tiếng Anh đại cương theo chương trình đào tạo của K35 và kế hoạch mở môn, mở thi lại áp dụng từ Học kì I năm học 2022-2023

Khoa Ngoại ngữ 11.10.2022