Nhảy đến nội dung

Ngành Tài chính — Ngân hàng

Mã ngành7340201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D90
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2022
24.60

Ngành Tài chính — Ngân hàng

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng là một trong số ngành được đào tạo đầu tiên tại Đại học Thăng Long về khối ngành Kinh tế - Quản lý. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo, chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng luôn cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, nhiều học phần được học trên phần mềm mô phỏng tại Trung tâm thực hành Tài chính – Ngân hàng nhằm tăng cường kỹ năng thực hành và kiến thức thực tế cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng dễ dàng tìm được việc làm theo đúng ngành đào tạo và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, thái độ làm việc và các kỹ năng mềm trong công việc. 

Mục tiêu đào tạo

 • Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính, ngân hàng nói riêng, biết áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn công việc.
 • Phân tích được các vấn đề và sự kiện trong nước và quốc tế đang diễn ra trong lĩnh vực Tài chính
 • Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp, dự báo rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin, sử dụng tốt ngoại ngữ để phục vụ công việc.
 • Nắm vững kiến thức và năng lực về chuyên môn tài chính, ngân hàng nhằm thực hiện công việc trong các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo


Sự nghiệp tương lai

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các vị trí có thể đảm nhận như sau:

 • Các chuyên viên tài chính, thuế, kiểm toán, cán bộ tín dụng, chuyên viên tư vấn đầu tư tài chính, định giá… làm việc tại các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty thẩm định giá ... , các quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước.
 • Các cán bộ hoạch định chính sách tại các cơ quan Quản lý Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Uỷ bản chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc trong các ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác, cơ quan chính quyền với các vị trí có thể đảm nhận như sau: 

 • Tại ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác: giao dịch viên, chuyên viên quản trị rủi ro, cán bộ tín dụng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên phân tích tài chính …
 • Các cán bộ hoạch định chính sách tại các cơ quan Quản lý Nhà nước, ngân hàng Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Mã ngành7340201

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01, D01, D90
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202224.60

Đối tác của TLU