Nhảy đến nội dung

Đại học
Thăng Long

Đại học định hướng ứng dụng

Đại học Thăng Long là một trung tâm giáo dục đa ngành, đa nghề, định hướng ứng dụng; với mô hình đào tạo - học tập cập nhật theo môi trường làm việc thực tế. Với niềm tâm huyết của những nhà thiết kế giáo dục, chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường giáo dục tốt nhất, cập nhật nhất dành cho sinh viên.

Cơ sở vật chất

Với mục đích đem đến cho sinh viên môi trường học tập tốt nhất, Đại học Thăng Long được thiết kế theo mô hình tổ hợp đô thị đại học, hoàn toàn khác biệt với trường học truyền thống.

“Chúng tôi xây dựng Đại học Thăng Long trở thành một đô thị đại học và trung tâm giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ quốc gia, đào tạo ra đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hướng đến sự phát triển chung của nền giáo dục, kinh tế, xã hội đất nước trong tương lai”

Tầm nhìn của chúng tôi

Đội ngũ

Trên chặng đường học tập đầy gian nan và vất vả của mình, mỗi người chúng ta đều cần một người thầy dìu dắt. Dù dịu dàng hay nghiêm khắc, tạo động lực hay áp lực, đó chắc chắn phải là người thầy tâm huyết, luôn hướng tới sự phát triển của học trò.

GS.TSKH. Hoàng Xuân Sính

Chủ tịch

TS. Phạm Huy Dũng

Phó chủ tịch

Kĩ sư. Trương Ngọc Kim

Phó chủ tịch

GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp

Ủy viên

ThS. Nguyễn Hữu Đăng

Ủy viên

TS. Đặng Kim Nhung

Ủy viên

Kĩ sư. Hoàng Xuân Mô

Ủy viên

ThS. Thân Thế Sơn

Ủy viên

ThS. Nguyễn Hữu Đăng

Quyền Hiệu trưởng

TS. Trương Nhật Hoa

Phó hiệu trưởng

TS. Vũ Đỗ Quỳnh

Phó hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân

Phó hiệu trưởng