Skip to main content

THÔNG BÁO Lịch kiểm tra giữa kì các học phần Tiếng Anh trung cấp 1, 2, 3 Học kì II, nhóm 2, năm học 2021 - 2022

13.01.2022