Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Gia hạn thời gian hủy thẻ BIDV

11(1)Hạn cuối: 31/01/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K30 và những sinh viên đăng ký học cùng K30 Học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2017 - 2018

20(2)Thu chính thức: Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn trả thẻ ngân hàng BIDV đợt 2


16(2)
Thời gian từ: 8h - 17h ngày 11/12/2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khóa ≤ 28

12THÔNG BÁO Thu học phí HK2 (nhóm 1), năm học 2017 – 2018 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Khoa học sức khỏe, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khóa ≤ 28

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.