Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm1), năm học 2016 – 2017 Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 27

12 100 100 75 fillThu chính thức: Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 17/03/2017    

Xem tiếp...

THÔNG BÁO v/v mở tài khoản ngân hàng đóng học phí và trả thẻ ngân hàng cho sinh viên đã đăng ký làm thẻ

12Từ ngày 20/02 đến ngày 21/02/2017 (thứ 2 đến thứ 3)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v mở tài khoản ngân hàng để đóng học phí Và trả thẻ ngân hàng cho sinh viên đã đăng ký làm thẻ

31(1)Từ 13/02 đến 17/02/2017 (thứ 2 đến thứ 6)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K29 và những sinh viên đăng ký học cùng K29 Học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2016 - 2017

11(1)Sau đợt 5 sinh viên không nộp học phí học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2016 - 2017, xem như tự ý thôi học, có mã nợ học phí (NHP) và không được dự thi trong học kỳ đó.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK2 (nhóm 2), năm học 2016 – 2017 Khoa Kinh tế - Quản lý khóa ≤ 28

12 100 100 75 fillThu chính thức: Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-4) 38 58 73 46 
(84-4) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.