Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K31 và những sinh viên đăng ký học cùng K31 Học kỳ 3 (nhóm 3) năm học 2018 - 2019

7(3)Thu chính thứcTừ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm 2), năm học 2018 - 2019 Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30

9(2)THÔNG BÁO Thu học phí HK3 (nhóm 2), năm học 2018 - 2019 Khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe ≤ 30 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 30

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

61THÔNG BÁO V/v Thu học phí HK3 (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K31 và những sinh viên đăng ký học cùng K31 Học kỳ 2 (nhóm 3) năm học 2018 - 2019

8(2)Thu chính thứcTừ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn trả thẻ ngân hàng BIDV đợt II tháng 12/2018

1(2)Thời gian từ: 8h - 17h ngày 12/12/2018 - 13/12/2018 (02 ngày thứ 4 + thứ 5).

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.