Phòng Tài vụ

THÔNG BÁO V/v Thu học phí HKI (nhóm 1), năm học 2018 – 2019 Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 29

27(2)Thu chính thức: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 24/08/2018

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

26(2)DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 3, NHÓM 3, NĂM HỌC 2017 – 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v Thu học phí K30 và những sinh viên đăng ký học cùng K30 Học kỳ 3 (nhóm 3) năm học 2017 - 2018

10(3)Thu chính thứcTừ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018

Xem tiếp...

Thông báo thu học phí kỳ 3 (nhóm 2) năm 2017 - 2018

THP 1718K3N2 Page 1Thông báo thu học phí kỳ 3(nhóm 2) năm 2017 - 2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.