DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 32 THIẾU GIẤY TỜ

54ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NỘP BỔ SUNG TẠI BÀN 2 PHÒNG TIẾP SINH VIÊN 
TRƯỚC NGÀY 15/12/2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO về việc xét học bổng chính sách năm 2019

16(2)Thời gian: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 29/11/2019.

Xem tiếp...

Thông báo về việc thay đổi lịch Tuần sinh hoạt công dân nhóm 2 năm học 2019 - 2020

7(3)Thông báo về việc thay đổi lịch Tuần sinh hoạt công dân nhóm 2 năm học 2019 - 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên tự ý bỏ học không có lý do Và sinh viên học kém (nhóm 2 và nhóm 3 năm học 2018-2019)

2(2)Lưu ý: Sinh viên không tự ý gặp Hiệu trưởng để xin học tiếp khi chưa có ý kiến của phòng Công tác Sinh viên.       

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Xét buộc thôi học (BTH) cho sinh viên học kém (Nhóm 1 năm học 2018-2019)

32(1)Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông báo, sinh viên không đến làm thủ tục xin học tiếp sẽ bị buộc thôi học.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.