Tuyển sinh đại học chính quy

Thông báo xét tuyển đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

123123Thông báo xét tuyển đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Xem tiếp...

THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ THÔNG TIN NĂM HỌC MỚI K32

36(2)Thời gian nhập học:19/8 - 23/8/2019(lịch cụ thể cho từng thí sinh được thông báo chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2019 VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

DIEMTS2019THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT I NĂM 2019 VÀ THỜI HẠN XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Xem tiếp...

CÔNG BỐ ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE

DXTHB Page 1CÔNG BỐ ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHỎE

Xem tiếp...

THÔNG BÁO CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019

19071401DHTL TS 50090910072019THÔNG BÁO CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.