Ban Giao lưu văn hóa và Phát triển Giáo dục Quốc tế

THÔNG BÁO SỐ 9: NỘI DUNG, KẾ HOẠCH BUỔI HỌC GIAO LƯU TIẾNG ANH SỐ 3 (NGÀY 9/11/2012) CHO ĐOÀN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE

singapore 1Sinh viên tham khảo tài liệu hướng dẫn và kế hoạch dưới đây và chuẩn bị các thông tin cần thiết cho buổi học 3 về thực hành giao tiếp và giao lưu về những nét cá tính, sở thích, đam mê của bản thân giữa các thành viên trong nhóm, trong đoàn và du học sinh bằng tiếng Anh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO SỐ 8: NỘI DUNG BUỔI HỌC 2 VỀ GIAO TIẾP VÀ GIAO LƯU BẰNG TIẾNG ANH CHO ĐOÀN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE

singapore 1Sinh viên tham khảo tài liệu hướng dẫn dưới đây cho buổi học 2 về thực hành giao tiếp và giao lưu về những nét cá tính của bản thân và chuyên ngành học giữa các thành viên trong nhóm và trong đoàn bằng tiếng Anh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO SỐ 7: LỊCH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TUẦN 2 CHO ĐOÀN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE

singapore 1Đề nghị các bạn sinh viên chuẩn bị nghiêm túc phần YÊU CẦU trước khi tham gia buổi học.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO SỐ 6: LỊCH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TUẦN 1 CHO ĐOÀN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SINGAPORE

singapore 1Sinh viên tham khảo tài liệu hướng dẫn dưới đây cho buổi học 1 về thực hành giao tiếp và giao lưu giữa các thành viên trong nhóm và trong đoàn bằng tiếng Anh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO SỐ 5: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TẠI SINGAPORE

 singapore 1Công tác chuẩn bị phân công nhiệm vụ là một kĩ năng không thể thiếu trong mọi công việc, đặc biệt trong việc thực hiện những hoạt động nhóm trước mỗi chuyến công tác.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.