Nhảy đến nội dung

Ngành Hệ thống thông tin

Mã ngành7480104

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2022
24.40
Năm 2021
24.38
Năm 2020
20.00
Năm 2019
15.00
Năm 2018
15.00
Năm 2017
15.50

Ngành Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là ngành đào tạo các kỹ sư - cử nhân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng và duy trì hạ tầng thông tin dựa trên máy tính cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ, v.v.

Cử nhân hệ thống thông tin có năng lực thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, bao gồm dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ và hệ thống doanh nghiệp (như hệ thống tích hợp, ví dụ như ERP), cho tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng của họ bao gồm cài đặt và quản lý cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu, lựa chọn các giải pháp triển khai hệ thống, cũng như lập trình, mua sắm và tích hợp hệ thống.

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sinh viên sẽ đạt được những yêu cầu sau:

 • Đào tạo cử nhân hệ thống thông tin có kiến thức rộng về công nghệ, có hiểu biết nghiệp vụ cơ bản, và có khả năng thích ứng với các thay đổi cả về nghiệp vụ và công nghệ để đáp ứng yêu cầu của tổ chức / doanh nghiệp.  
 • Có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống TT của tổ chức (dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, tích hợp hệ thống)
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, khả năng tổ chức để triển khai các hệ thống thông tin thành công và duy trì sự làm việc hiệu quả trong toàn hệ thống.

Chương trình đào tạo

Môn cơ sở

 • Số và cáu trúc đại số
 • Giải tích
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê
 • Toán rời rạc
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Kỹ thuật số
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Mạng máy tính

Môn chuyên ngành

 • Hệ thống thông tin
 • Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
 • Hạ tầng công nghệ thông tin
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 • Quản lý dữ án hệ thống thông tin
 • Hệ thống thông tin nâng cao
 • Kiến trúc doanh nghiệp
 • Công nghệ phần mềm
 • Khai phá dữ liệu
 • Kho dữ liệu

Môn tự chọn

 • Nhập môn khoa học dữ liệu
 • Lập trình Java
 • Lập trình Net
 • Lập trình PHP
 • Lập trình cơ sở dữ liệu
 • An toàn thông tin
 • Một số vẫn đề hiện đại về hệ thống thông tin
 • Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm


Sự nghiệp tương lai

 • Cử nhân tốt nghiệp ngành học có thể làm các công việc:

 • Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin (Cơ sở dữ liệu, các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và phần mềm tích hợp, mạng máy tính, hệ thống lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ thông tin v.v.) cho một tổ chức.
 • Quản lý hệ thống thông tin. Duy trì sự làm việc an toàn và hiệu quả của hệ thống. Mức cao nhất: giám đốc thông tin của tổ chức.
 • Lập trình, đảm bảo an ninh mạng, quản lý dự án Hệ thống thông tin

Mã ngành7480104

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202224.40
 • Năm 202124.38
 • Năm 202020.00
 • Năm 201915.00
 • Năm 201815.00
 • Năm 201715.50

Đối tác của TLU