Nhảy đến nội dung

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành7480102

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

Năm 2022
24.00
Năm 2021
23.78
Năm 2020
20.00
Năm 2019
15.50
Năm 2018
15.00
Năm 2017
15.50

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu đào tạo các cử nhân đảm nhiệm các nhiệm vụ xây dựng, quản trị và phát triển các hạ tầng hệ thống thông tin cho các tổ chức, chính phủ và doanh nghiệp. Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật viên, quản trị viên, nghiên cứu viên phát triển giải pháp truyền thông và mạng máy tính cho các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp có hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).

Đặc biệt, chương trình đáp ứng xu hướng phát triển công nghệ hiện đại trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể, các cử nhân sau tốt nghiệp sẽ có kiến thức để thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống Internet vạn vật (IoT). Hơn nữa, cử nhân chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu sẽ có khả năng tự xây dựng các dự án khởi nghiệp IoT trên nhiều nền tảng ứng dụng.  

 

Mục tiêu đào tạo

Sau khi tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, sinh viên sẽ đạt được những yêu cầu sau: 

 • Nắm vững các nguyên lý hoạt động, đặc tính và các cơ chế kỹ thuật xử lý truyền thông trong mạng máy tính và mạng truyền thông dữ liệu;
 • Hiểu và làm chủ các cơ chế hoạt động, ứng dụng của giao thức truyền thông của hạ tầng mạng viễn thông và mạng máy tính;
 • Phân tích và xây dựng các vấn đề liên quan tới giải pháp công nghệ mạng trong các ứng dụng Internet vạn vật (IoT);
 • Có khả năng thiết kế hệ thống, lập trình và quản trị các dự án IoT;
 • Biết vận dụng kiến thức chuyên môn linh hoạt để triển khai áp dụng vào thực tiễn, sử dụng các công cụ tìm kiếm, cập nhật, khai thác và phân tích thông tin liên quan tới chuyên ngành; 
 • Sẵn sàng hợp tác, tổ chức hoạch định, giao tiếp, thuyết trình các vấn đề một cách khách quan, khoa học. 

Chương trình đào tạo


Sự nghiệp tương lai

Cử nhân tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có thể làm các công việc:

 • Kỹ thuật viên thiết kế và phát triển hệ thống mạng truyền thông cho các doanh nghiệp điều hành hạ tầng ICT.  
 • Quản trị viên, người điều hành và lập trình viên hệ thống hoặc chuyên gia quản lý mạng cho các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
 • Kỹ thuật viên, lập trình viên, điều hành mạng, chuyên gia phát triển hệ thống IoT hiện đại.
 • Nghiên cứu viên và chuyên gia phát triển giải pháp IoT cho các ngành nghề như y tế, nông nghiệp hay giao thông.    

Mã ngành7480102

 • Thời gian học04 năm
 • Tổ hợp môn thiA00, A01
 • Học phí27.000.000vnđ/năm

Điểm trúng tuyển các năm gần đây (thang điểm 30)

 • Năm 202224.00
 • Năm 202123.78
 • Năm 202020.00
 • Năm 201915.50
 • Năm 201815.00
 • Năm 201715.50

Đối tác của TLU