Nhảy đến nội dung

HỘI THẢO "SỬ DỤNG CHATGPT TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC"

15.11.2023

 

Ngày 08/11/2023, Trung tâm công nghệ giáo dục Pháp ngữ Hà Nội đã tổ chức Hội thảo trực tuyến "Sử dụng ChatGPT trong giảng dạy Đại học" nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, giảng dạy Đại học. 

Tham dự buổi hội thảo trực tuyến, trường Đại học Thăng Long có sự hiện diện của Thầy Nguyễn Hữu Đăng - Quyền Hiệu trưởng, Thầy Vũ Đỗ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng cùng với các giảng viên đến từ các Bộ môn của trường. 

Tại buổi hội thảo trực tuyến, các thầy cô của trường Đại học Thăng Long đã được nghe chia sẻ kinh nghiệm cụ thể về việc sử dụng hiệu quả ChatGPT trong giảng dạy đại học. Bên cạnh đó, các thầy cô còn được tìm hiểu thêm những tác động và cơ hội liên quan đến công nghệ này qua phần hỏi đáp tương tác.