Nhảy đến nội dung

Đề án tuyển sinh năm 2023

Phòng Đào tạo 01.04.2023

Năm 2023, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 2.915 chỉ tiêu ở 24 ngành


Tin nổi bật

Tất cả tin tức