Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ

Chuẩn đầu ra (Tiêu chuẩn năng lực) THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

 

Chuẩn đầu ra (Tiêu chuẩn năng lực)

THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

1.    Đảm đương được nhiệm vụ quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện tuyến tỉnh hay điều dưỡng trưởng các bệnh viện tuyến huyện.

2.    Tiến hành một cách độc lập các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành điều dưỡng.

3.    Có khả năng đào tạo về lý thuyết và thực hành những môn học chuyên ngành về điều dưỡng học cho Các trường Đại học và Cao đẳng.  

4.    Thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của người bệnh, gia đình và cộng đồng theo các chuyên khoa thuộc chuyên ngành điều dưỡng.

5.    Xác định và phân tích được những vấn đề ưu tiên cần chăm sóc người bệnh; giải thích được tình trạng sức khỏe người bệnh theo chuyên khoa và đưa ra được những quyết định chăm sóc phù hợp, hiệu quả.

6.    Tổ chức và quản lý tốt việc áp dụng quy trình điều dưỡng trong lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng đối với các đối tượng người bệnh. - Quản lý và dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả.

7.    Hướng dẫn được các điều dưỡng viên và tiến hành thành thạo các kỹ thuật chăm sóc theo đúng quy trình.

8.    Tổ chức sơ cứu và đáp ứng khi có tình huống cấp cứu, thảm họa (bão lụt, động đất, thảm họa khác... )

9.    Tổ chức hướng dẫn và xác định nhu cầu giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình, cộng đồng.

10.Hướng dẫn và hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công tác chăm sóc người bệnh.

11.Tổ chức thực hiện và quản lý thuốc, các trang thiết bị y tế có hiệu quả.

12.Có khả năng giao tiếp, đọc và dịch tài liệu chuyên ngành điều dưỡng thành thạo bằng tiếng Anh.

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.