Đảng CSVN

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2017

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2017

Trong 03 ngày (25-27/03/2015), các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đã tiến hành tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội các chi bộ trực thuộc diễn ra thành công tốt đẹp, là cơ sở vững chắc để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long vào tháng 06/2015 sắp tới.

Được thành lập vào năm 2013 trên cơ sở nâng cấp Chi bộ Trường Đại học Thăng Long, Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Kể từ khi thành lập, các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng và hoạt động đúng Điều lệ Đảng. Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2017 được tổ chức nhằm tổng kết công tác hoạt động trong gần hai năm vừa qua, rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2013 – 2015 để đề ra các phương hướng phát triển chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

1 

2 

3 

Các đảng viên tham dự đại hội chi bộ đầy đủ và nghiêm túc

Công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng theo đúng văn bản hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Các đại hội diễn ra theo đúng trình tự và thủ tục quy định. Một trong những nội dung quan trọng nhất của các đại hội là tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng cùng nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác xây dựng Đảng đều được tổng kết chi tiết và cụ thể.

 4

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2013-2015 của từng chi bộ được tổng kết chi tiết

Hàng năm, các chi bộ trực thuộc đều đạt danh hiệu cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, vẫn bộc lộ nhiều hạn chế mà đặc biệt là công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, xây dựng đội ngũ đảng viên hùng hậu. Theo đó, đại hội các chi bộ đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017. Bám sát tiêu chí “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, các chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ngăn ngừa các hành vi lãng phí và gian lận; làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới; chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên và công nhân viên.

 5

Đại hội cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017

Để đảm bảo tính khách quan đối với công tác tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới, đại hội các chi bộ đã xin ý kiến đóng góp của toàn bộ các đảng viên trong chi bộ. Rất nhiều ý kiến khoa học và thiết thực được đưa ra nhằm bổ sung và hoàn thiện hơn nữa báo cáo tổng kết và phương hướng phát triển chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc tới công tác đảng của từng đảng viên trong mỗi chi bộ.

6 

 7

 8

Rất nhiều ý kiến sâu sắc và thiết thực của các đảng viên được đưa ra trong đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ cũng là dịp để các đảng viên trong chi bộ bầu ra Ban Chi ủy mới dựa trên năng lực và phẩm chất của những cá nhân xuất sắc nhất. Tùy vào tình hình phát triển của từng chi bộ mà có thể sẽ bầu ra ban chi ủy đầy đủ hoặc chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư hoặc Chi ủy. Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tính minh bạch, công bằng đối với mỗi ứng cử viên. Kết quả đã bầu ra được những cá nhân xuất sắc đảm nhiệm những vị trí quan trọng của chi bộ

 9

 10

 11

Công tác bầu cử được thực hiện công khai và minh bạch với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt

12 

 13

 14

 15

 16

Bam Chi ủy mới của các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt đại hội

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long kết thúc thành công tốt đẹp, khép lại một giai đoạn hoạt động với những thành tựu đáng khích lệ, bắt đầu nhiệm kỳ mới 2015 – 2017 thành công hơn. Kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc là cơ sở vững chắc để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công rực rỡ.Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.