tra cuu da TN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

3(2)Sinh viên xem tại đây

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

12(2)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 10 NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2019 dành cho sinh viên hệ chính quy

12 100 100 75 fillSinh viên không nhận bằng TN trên Hội trường thì nhận bằng vào thứ Tư hàng tuần (sau ngày 28/10/2019) tại bàn 3, phòng Tiếp sinh viên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 8 năm 2019

20(2)Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 8 năm 2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 06 NĂM 2019

22DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 06 NĂM 2019

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.