tra cuu da TN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy và Hệ Tại chức)

133Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt tháng 7 năm 2016 (Hệ Chính quy và Hệ Tại chức)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học

7(3)Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường, trao bằng và bảng điểm TN tháng 8 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 3 NĂM 2016

IMG 8011Danh sách Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy tháng 3 năm 2016

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN XEM BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 03 NĂM 2016

8(2)Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên xem bảng điểm tốt nghiệp hệ chính quy tháng 03/2016

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy

45Nhà trường thông báo thời gian xem bảng điểm tốt nghiệp (TN) dự kiến, ký sổ gốc cấp phát bằng TN, đăng ký nhận bằng TN tại Hội trường, trao bằng và bảng điểm TN tháng 01 năm 2016 dành cho sinh viên hệ chính quy.

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.