tra cuu da TN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 6 NĂM 2018

12 100 100 75 fillDANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN THÁNG 6 NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018 dành cho sinh viên hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng (khóa 8)

8(2)Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khoá 8)

11(1)Căn cứ vào kế hoạch năm học, nhà trường thông báo nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Điều dưỡng hệ vừa làm, vừa học (khóa 8)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 4 năm 2018

24(2)Sinh viên xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) đến phòng Tiếp sinh viên (bàn 3) để đăng ký, nộp hồ sơ tốt nghiệp (HSTN)

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2018

10(3)DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2018

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.