tra cuu da TN

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03/2019

7(3)Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 03/2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2019

44 100 100 75 fillDANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DỰ KIẾN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 03 NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 dành cho sinh viên hệ chính quy

37(1)Sinh viên không nhận bằng TN trên Hội trường thì nhận bằng vào thứ Tư hàng tuần (sau ngày 01/4/2019) tại bàn 3, phòng Tiếp sinh viên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2018

0326 sndoan01Để đảm bảo đúng tiến độ, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi và thực hiện nghiêm chỉnh.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2018 (đợt 1)

35(1)Để đảm bảo đúng tiến độ, Phòng Đào tạo sẽ thu hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) tháng 11 năm 2018 vào 2 đợt 

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.