tra cuu da TN

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp bản cứng hệ chính quy đợt tháng 4/2020 và hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng

11(1)Hệ Chính quy: Từ 20/5 - 22/5/2020.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v xem và kiểm tra bảng điểm tốt nghiệp dự kiến, nhận bằng, bảng điểm tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ chính quy

11(1)Thời hạn: từ 8h00 ngày 4/3/2020 đến 16h00 ngày 6/3/2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2019 (đợt 2)

2(2)Ngày 23 - 25/12/2019 (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

Kế hoạch tốt nghiệp hệ chính quy tháng 12 năm 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp hệ chính quy tháng 11 năm 2019 (đợt 1)

25(2)Để đảm bảo đúng tiến độ, Phòng Đào tạo sẽ thu hồ sơ tốt nghiệp (HSTN) tháng 11 năm 2019 vào 2 đợt như sau

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.