THÔNG BÁO: V/v tạm ngừng phục vụ phòng máy tự học điện tử và thư viện điện tử

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TƯ LIỆU - THƯ VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 04 tháng 12  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng phục vụ phòng máy tự học điện tử và thư viện điện tử

Để phục vụ thi cuối kỳ các lớp tiếng Anh EDO, phòng Tư liệu - Thư viện xin thông báo tạm ngừng phục phòng tự học điện tử từ tầng 3 đến tầng 7 nhà B và phòng thư viện điện tử, thời gian cụ thể như sau:

- Khối phòng tự học điện tử:

+ Thứ Sáu ngày 06/12/2013 thời gian từ 7h30 đến 15h30;

+ Thứ Bảy ngày 07/12/2013 thời gian từ 12h00 đến 15h30.

- Phòng thư viện điện tử (phòng máy tầng 3 thư viện):

+ Thứ Năm ngày 05/12/2013 thời gian từ 13h00 đến 18h00;

+ Thứ Sáu ngày 06/12/2013 thời gian từ 7h30 đến 16h00.

Phòng Tư liệu- Thư viện thông báo cho cán bộ, giáo viên, sinh viên được biết, để chủ động trong việc giảng dạy và học tập.

PHÒNG TƯ LIỆU - THƯ VIỆNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.