THÔNG BÁO: V/v tạm dừng phục vụ phòng máy tầng 3 Thư viện vào thứ Ba (04/06/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT-TL THƯ VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng phục vụ phòng máy tầng 3 Thư viện vào thứ Ba (04/06/2013)

Thứ Ba (ngày 04/06/2013), Phòng máy tầng 3 Thư viện nghỉ nhằm phục vụ công tác bảo dưỡng máy tính định kỳ, các tầng khác của Thư viện vẫn hoạt động bình thường. Vậy, Thư viện xin thông báo cho giáo viên, sinh viên được biết để chủ động trong việc giảng dạy, học tập.

PHÒNG TT-TL THƯ VIỆNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.