THÔNG BÁO: Danh sách sinh viên mượn sách thư viện quá hạn chưa trả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TT-TL THƯ VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên mượn sách thư viện quá hạn chưa trả

Phòng Thông tin – Tư liệu Thư viện thông báo danh sách sinh viên mượn sách thư viện quá hạn chưa trả:

Danh sach sv muon sach qua han chua tra 6.5.2013 new 

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách trên đến thư viện trả sách trong thời gian sớm nhất nếu không sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường (cấm thi, không được cấp bằng tốt nghiệp…)

PHÒNG TT-TL THƯ VIỆNVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.