THÔNG BÁO V/v trả sách quá hạn

 

THÔNG BÁO

V/v trả sách quá hạn

 

Tính đến ngày 01/03/2016 theo thống kê của phòng Thư viện trường Đại học Thăng Long, các đối tượng độc giả là học viên, sinh viên mượn sách của Thư viện đã quá hạn trả sách trong thời gian dài, cán bộ thư viện cũng đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu các bạn trả sách, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục trả sách cho Thư viện <Danh sách xem tại đây>

 Vì vậy, Thư viện thông báo lần cuối tới các đối tượng mượn sách nói trên nhanh chóng hoàn trả sách Thư viện trước ngày 10/03/2016.

Sau ngày 10/03/2016, các trường hợp độc giả vẫn chưa hoàn thành thủ tục trả sách, Thư viện sẽ lập tờ trình đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường có hình thức xử lý thích hợp. Khi đó mọi thắc mắc, khiếu nại của độc giả sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ms. Tuyen. Sđt: 01684659450 hoặc gửi thư vào địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Thư viện kính đề nghị Độc giả cùng phối hợp thực hiện.

 


Tin mới

Các tin khác