THAM DỰ HỘI THẢO “LỢI ÍCH VÀ QUY TRÌNH THAM GIA MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN TOÀN CẦU OCLC”

 

THAM DỰ HỘI THẢO “LỢI ÍCH VÀ QUY TRÌNH THAM GIA

MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN TOÀN CẦU OCLC”

Ngày 05/06/2015, Nhóm phát triển dịch vụ và phổ biến thông tin khoa học của phòng Tư liệu – Thư viện, Trường Đại học Thăng Long đã tham dự Hội thảo chuyên đề “Lợi ích và quy trình tham gia mạng lưới thư viện toàn cầu OCLC” được tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). Những chia sẻ tại hội thảo là những bài học kinh nghiệm quý giá đối với Trường Đại học Thăng Long trong công tác phát triển thư viện trường.

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, CVCC. Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam và gần 100 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ đến từ gần 90 thư viện khối công cộng và khối thư viện các trường đại học trong cả nước. Phát triển và hội nhập là một trong những yêu cầu tất yếu mà Thư viện Trường Đại học Thăng Long cần phải thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới (2015-2020). Vì thế, nhận thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của buổi Hội thảo, Thư viện Trường Đại học Thăng Long đã cử các cán bộ của Nhóm Phát triển dịch vụ và phổ biến thông tin khoa học tới tham dự hội thảo.

anhht 

Thư viện Trường Đại học Thăng Long cử cán bộ Nhóm phát triển dịch vụ tham dự hội thảo

Nội dung chính của Hội thảo là trình bày lợi ích và quy trình để gia nhập OCLC (Online Computer Library Center) – Một tổ chức hợp tác thư viện toàn cầu được thành lập từ năm 1967. Việc tham gia OCLC mang lại rất nhiều lợi ích cho các thư viện. Đầu tiên, mỗi thư viện thành viên sẽ được tiếp cận với bộ dữ liệu khổng lồ từ bộ sưu tập của các thư viện thành viên khác. Bên cạnh đó, các thư viện cũng có thể dễ dàng giới thiệu bộ sưu tập của thư viện mình với các bạn đọc khắp thế giới qua việc chia sẻ biểu ghi thư mục của thư viện mình. Đây cũng là một cách quảng bá và khẳng định vị thế, sức mạnh của Trường cũng như giới thiệu văn hóa truyền thống của đất nước mình tới thế giới một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, việc chia sẻ biểu ghi thư mục yêu cầu tính chuẩn hóa và chuyên môn cao, do vậy sẽ giúp cán bộ thư viện nâng cao trình độ nghiệp vụ để hội nhập quốc tế.

Bước đầu cử cán bộ tham gia và đóng góp ý kiến trong các hội thảo chuyên ngành được coi là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình đưa Thư viện Trường Đại học Thăng Long phát triển và hội nhập với mạng lưới thư viện trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, để có thể tham gia vào cộng đồng OCLC, Thư viện Trường Đại học Thăng Long cần có một chiến lược phát triển bền vững về cả nhân lực, tài lực, trí lực và vật lực.


Tin mới

Các tin khác