Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Y tế công cộng

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng là trang bị cho người học có kiến thức vững vàng về lý thuyết, kỹ năng tốt về thực hành để có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân tích, giải quyết những vấn đề và có khả năng thiết kế, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.

Xem tiếp...

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.