Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 60340102

Văn bằng: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 242B/QĐ-ĐHTL ngày 01 tháng 06 năm 2017       

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long)            

I- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản, hiện đại, chuyên sâu về quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp;, có trình độ và kỹ năng phân tích đánh giá và dự báo môi trường kinh doanh, có khả năng hoạch định, phản biện các chính sách và các đề án phát triển kinh tế xã hội.

II- CHUẨN ĐẦU RA

Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1. Yêu cầu về kiến thức

- Nắm vững kiến thức tổng hợp, toàn diện và chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh; thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về ngành, liên ngành và kiến thức chuyên sâu của các chức năng quản trị kinh doanh;

- Nắm vững các kiến thức về lãnh đạo, làm việc theo nhóm và giám sát; đồng thời hiểu biết về việc giao tiếp, thuyết trình có tính phê phán;

- Nắm vững kiến thức về việc ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp;

- Hiểu rõ về cách thực thực thi trách nhiệm trong một môi trường kinh doanh có tính hội nhập toàn cầu và đầy biến động.

2. Yêu cầu về kỹ năng

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã trang bị vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp về lĩnh vực quản trị kinh doanh.

- Có kỹ năng tư duy, phản biện, nghiên cứu độc lập và phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc ngành và chuyên ngành

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và tham gia hoạch định các chính sách, các đề án phát triển kinh tế xã hội thuộc ngành và liên ngành; có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp

- Có kỹ năng phân tích, lựa chọn và ra quyết định quản lý kịp thời, hiệu quả

- Có kỹ năng truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, sử dụng các phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn và hợp tác với đồng nghiệp, với tổ nhóm trong công việc

- Về ngoại ngữ phải đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ. Riêng tiếng Anh phải đạt trình độ B1 khung Châu Âu

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.

- Xác định mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu học tập, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

- Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để nâng cao chất lượng công việc.

- Thể hiện thái độ tích cực với những kiến nghị đề xuất, những đổi mới và những quan điểm trái chiều trong hoạt động chuyên môn.

- Đóng góp vào việc đào tạo nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.

4. Yêu cầu về thái độ

-  Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự giác và trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ và chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, lâp trường trong sáng, có lối sống lành mạnh.

-  Chấp hành pháp luật và chính sách  của Nhà nước.

-  Có bản lĩnh có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp chính trực, khách quan.

-  Có tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc, ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

-  Tôn trọng ý kiến của đối tác và các bên liên quan trong phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh.

-  Cầu thị, hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

5. Vị trí công việc có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước và ở các địa phương;

- Có khả năng tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp trong điều hành quản lý và sản xuất kinh doanh;

- Có khả năng nghiên cứu giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, các học viện thuộc khối kinh tế về quản trị kinh doanh;

- Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

III- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Ch­ương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thời l­ượng 60 tín chỉ. Chương trình đào tạo được cấu trúc gồm 4 phần chính:

Phần 1:PHẦN KIẾN THỨC CHUNG : 7 tín chỉ (2 học phần)

Phần 2 : PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 19 tín chỉ ( 6 học phần)

Phần 3: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 21 tín chỉ

-  Nhóm học phần bắt buộc:  6 tín chỉ (2 học phần)

-  Nhóm học phần tự chọn 15 tín chỉ (5 học phần) được lựa chọn trong danh sách các học phần bám sát yêu cầu thay đổi của chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhằm mang lại những kiến thức mới nhất cho người học.

Phần 4 : LUẬN VĂN THẠC SĨ: 13 tín chỉ. Là đề tài luận văn học viên phải hoàn thành và phải bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn vào cuối khóa học

Khung chương trình

STT

Tên môn

học phần

Số

tín chỉ

Số giờ

(LT/BT)

A

Phần kiến thức chung

7

1

Triết học

GK501

4

42/18

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

GK505

3

30/15

B

Phần kiến thức cơ sở

19

1

Kinh tế lượng                                                                                    

EC547

3

28/17

2

Kinh tế học                                                                                        

EC502

4

35/25

3

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu                                          

BA526

3

30/15

4

Kế toán quản trị và phân tích báo cáo tài chính                                

AC520

3

25/20

5

Quản trị nguồn nhân lực

BA524

3

30/15

6

Quản trị tài chính

FN504

3

30/15

C

Phần kiến thức chuyên ngành

I

Các học phần bắt buộc

6

1

Quản trị Marketing                                                                            

MK521

3

30/15

2

Quản trị rủi ro

FN536

3

20/25

II

Các học phần tự chọn

(chọn 5 trong 12 học phần)

15

1

Quản trị sản xuất & tác nghiệp                                                

BA525

3

20/25

2

Quản trị sự thay đổi                                                                          

BA538

3

30/15

3

Kỹ năng quản trị doanh nghiệp                                                        

BA537

3

15/30

4

Tài chính quốc tế                                                                              

FN558

3

40/05

5

Quản trị chuỗi trong kinh tế toàn cầu                                                 

BA549

3

30/15

6

Thông tin kinh tế cơ bản                                                                

BA550

3

15/30

7

Khởi nghiệp                                                                                     

BA501

3

15/30

8

Quản trị dự án                                                                                 

FN533

3

30/15

9

Pháp luật kinh doanh                                                                      

EC513

3

30/15

10

Định giá doanh nghiệp                                                                 

FN567

3

25/20

11

Kinh tế bảo hiểm                                                                      

EC535

3

35/10

12

Văn hóa kinh doanh                                                

BA545

3

30/15

D

Luận văn

13

Ghi chú: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu là 60, trong đó có 45

tín chỉ bắt buộc

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.