Tin tức

Thông báo nghỉ lễ 02/09/2018

1(2)Thông báo nghỉ lễ 02/09/2018

Xem tiếp...

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ XI “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” FAIR’11

10TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ XI “NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” FAIR’11

 

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Xem tiếp...

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

8Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

KD6Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

Xem tiếp...

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.