Tin tức

THÔNG BÁO: V/v đăng ký mua đồng phục thể thao cho sinh viên khóa 26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-ĐHTL (HCTH)

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v đăng ký mua đồng phục thể thao cho sinh viên khóa 26

 

Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, danh dự, lòng tự hào với truyền thống và thể hiện nét văn hóa đặc trưng của Trường Đại học Thăng Long, phù hợp với đặc thù của môn học Giáo dục thể chất, sinh viên khi tham gia học môn Giáo dục thể chất phải mặc đồng phục thể thao theo mẫu của trường. Nếu sinh viên không mặc đồng phục thể thao của trường sẽ không được vào lớp học môn GDTC.

Nhà trường tổ chức cho Sinh viên khóa 26 mua đồng phục thể thao như sau:

- Sinh viên đăng ký mua đồng phục theo lớp cho lớp trưởng (danh sách lớp trưởng K26 Download tại đây);

- Lớp trưởng các lớp K26 nhận danh sách đăng ký cỡ số đồng phục (gặp cô Kiều Thị Hằng - phụ trách Quầy sách sinh viên, Số điện thoại: 0989003808); thông báo cho sinh viên lớp mình đăng ký cỡ số đồng phục và thu tiền mua đồng phục; các lớp trưởng nộp danh sách đăng ký cỡ số đồng phục và tiền mua đồng phục cho cô Kiều Thị Hằng;

- Thời gian đăng ký cỡ số đồng phục và nộp tiền, danh sách đăng ký: từ ngày 21/10/2013 – 28/10/2013;

+ Sáng: 08h - 11h15

+ Chiều: 14h - 16h15

- Địa điểm: Quầy sách sinh viên (bên cạnh sân bóng chuyền);

- Giá đồng phục thể thao: 165.000đ/1 bộ;

Lưu ý:

- Nhà trường chỉ thu tiền và nhận danh sách đăng ký cỡ số đồng phục đúng thời gian trên, lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên thực hiện đúng thời hạn;

- Khi nộp tiền, lớp trưởng photo 1 bản đăng ký cỡ số đồng phục nộp cho cô Hằng, giữ lại 1 bản để trả đồng phục cho sinh viên;

- Có sở may đồng phục tổ chức đo cho sinh viên có số đo ngoại cỡ vào ngày 28/10/2013 tại Quầy sách sinh viên.;

- Khi có đồng phục, nhà trường sẽ thông báo lớp trưởng đến nhận.                  

                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                          TRƯỞNG PHÒNG HCTHVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.