Tin tức

THÔNG BÁO: V/v thay đổi tạm thời địa điểm tiếp sinh viên định kỳ của Hiệu trưởng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG HCTH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v thay đổi tạm thời địa điểm tiếp sinh viên định kỳ của Hiệu trưởng

Để phục vụ tuyển sinh đại học 2013, địa điểm tiếp sinh viên định kỳ thứ tư hàng tuần của thầy Hiệu trưởng tại Phòng họp Thư viện sẽ tạm thời chuyển sang Phòng họp tầng 1 nhà A (cạnh Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học) bắt đầu từ ngày 14/08/2013, 14h00 – 16h30.

                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢPVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.