Tin tức

THÔNG BÁO: V/v nộp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

−−−−−−−−−−−−−

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

−−−−−−−−−−−−

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

 THÔNG BÁO

V/v nộp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự

và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký Nghĩa vụ quân sự, Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP - BGDĐT của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, Thông tư liên tịch số13/2013TTLT-BQP-BGDĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/ 2011/TTLT-BQP-BGDĐT; để thực hiện đúng các quy định pháp luật, nhà trường thông báo như sau:

Nam sinh viên có độ tuổi từ 18 - 25 (sinh từ năm 1988) đang trong danh sách học tập tại trường phải nộp cho nhà trường Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự quận (huyện) cấp và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự phường (xã) cấp.

Thời gian: Từ ngày 16/4/2013 đến hết ngày 22/4/2013 (Trừ ngày lễ và thứ 7 - CN)

- Sáng: Từ 8h - 11h30

- Chiều: Từ 13h30 - 16h30

Địa điểm: Phòng Tiếp sinh viên (Bàn 2)

Sinh viên không nộp các loại giấy tờ trên sẽ không được xét tốt nghiệp khi ra trường.

Lưu ý: Nếu sinh viên không còn giữ được giấy báo nhập học có thể đến phòng CT-CT-SV để xin cấp giấy chứng nhận là sinh viên của trường.

BAN GIÁM HIỆUVideo nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.