Tin tức

THÔNG BÁO V/v tham dự chương trình kỷ niệm 28 năm THÔNG BÁO V/v tham dự chương trình kỷ niệm 28 năm thành lập Trường Đại học Thăng Long

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC

Hà Nội, ngày 30  tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tham dự chương trình kỷ niệm 28 năm

thành lập Trường Đại học Thăng Long

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập Trường Đại học Thăng Long, nhà trường tổ chức chương trình Đại nhạc hội và Hội trại sinh viên vào Thứ Sáu (16/12/2016).

Để đảm bảo các chương trình phục vụ đúng đối tượng, đảm bảo an ninh, an toàn, Ban Tổ chức quy định thời gian, cách thức vào trường như sau:

1. Cán bộ, sinh viên, học viên cao học vào trường tham dự các chương trình trước 17h00 ngày 16/12/2016; ra vào bằng thẻ cán bộ, thẻ sinh viên, thẻ học viên và phải đeo thẻ.

2. Đối với cựu sinh viên, nếu muốn vào trường tham dự các chương trình thì đăng ký thông tin với Ban Tổ chức tại link https://goo.gl/RHrzAd (đăng ký từ 30/11/2016 đến 13/12/2016). Khi đến tham dự chương trình, các cựu sinh viên mang theo thẻ sinh viên (nếu còn) và chứng minh thư nhân dân để xuất trình cùng Code đã nhận được từ mail đăng ký.

3. Sau 17h00 16/12/2016: Chỉ các cá nhân có nhiệm vụ, khách mời, cựu sinh viên đã đăng ký thông tin mới được phép vào trường.

Trong trường hợp số lượng người trong trường vượt quá giới hạn cho phép, Ban tổ chức sẽ chấm dứt cho người vào trường bằng việc kiểm tra ra vào sớm hơn 17h00. Vì vậy, các cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên cao học cần chủ động sắp xếp thời gian đến sớm.

                

 

BAN TỔ CHỨC

 

 Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.