Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khoá 23)

cntt16Phòng Đào tạo nhận Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khoá 23 từ ngày 11/9 đến 14/9/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Trả kết quả phúc tra bài thi học kỳ III, nhóm 3, năm học 2011 - 2012 (khoá 24)

Phòng Đào tạo trả kết quả phúc tra bài thi học kỳ dành cho sinh viên khoá 24 từ ngày 04/9 đến ngày 06/9/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3 - phòng Đào tạo).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23)

Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 03/9 đến hết ngày 29/9/2012.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Truy thu học phí môn Thực tập tốt nghiệp (TT499) HKI, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

Trong đợt thu học phí HKI, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23), môn Thực tập tốt nghiệp (TT499) có sự thay đổi về hệ số từ 0,3 lên 0,5. Nhà trường truy thu học phí của những sinh viên đã đóng học phí trước khi có sự thay đổi (có danh sách cụ thể kèm theo).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.