Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Đăng ký thi lại, nâng điểm HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

004Sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24 được đăng ký thi lại, nâng điểm HKI trên mạng từ ngày 01/10 đến hết ngày 27/10/2012.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký học HK I, nhóm 3 năm học 2012 – 2013 (khoá ≤ 24 và Tiếng Anh không chuyên khoá 25)

2(2)Kết quả điểm thi Tiếng Anh vượt cấp đã tích luỹ của từng sinh viên được thông báo trên trang web dkonline.thanglong.edu.vn. Sinh viên sử dụng “Tên truy cập” (User) và “Mật khẩu” (Password) được nhà trường cấp để xem điểm và lớp chính thức.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại ≤ khoá 24)

003Phòng Đào tạo nhận Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại ≤ khoá 24 từ ngày 01/10 đến 04/10/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKI, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (Khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23)

003Với mục đích để sinh viên có thể học lại để cải thiện điểm tổng kết hoặc để đạt điều kiện đăng ký học, phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23 từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.