Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: NHẬN HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP Tháng 11 năm 2012

29(2)Những sinh viên tự xét thấy mình có đủ điều kiện tốt nghiệp (TN) đến phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3) để đăng ký và nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (HSTN)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Đăng ký học HKII, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá 24 và các khoa còn lại ≤ khóa 24)

003Sinh viên cần bảo mật tuyệt đối password (mật khẩu) cá nhân tránh việc người khác xâm phạm để đăng ký học với mục đích riêng gây ảnh hưởng đến quyền lợi đăng ký học của sinh viên khác trong trường. Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký thêm môn hoặc xin hủy môn vì lý do trên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp - tách đôi, lớp nghỉ tuần đầu, lớp lùi HKII, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

02Chú ý: Sinh viên đăng ký các lớp bị lùi sẽ học cùng với thời gian học của nhóm 2 (bắt đầu từ 10/12/2012), thứ và giờ học vẫn giữ nguyên, phòng học có thể thay đổi tùy theo số lượng sinh viên đăng ký thêm. Để tìm hiểu thêm chi tiết, đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo trên trang web của trường trong đợt đăng ký học của nhóm 2.

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ, LỆ PHÍ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM HK I, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24)

cang tin 01Sinh viên chưa đóng học phí hoặc lệ phí thi lại, nâng điểm (chưa đóng phí) cần đến phòng Tiếp sinh viên làm thủ tục xin đóng phí vào ngày 12/11/2012 để được tham dự kỳ thi, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Phiếu dự thi HKI, nhóm 2, năm học 2012 - 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khóa 24 và các khoa còn lại ≤ 24 )

03Ngày 09/11/2012, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang web http://thanglong.edu.vn trên trang liên kết http://dkonline.thanglong.edu.vn.

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.