Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Nhận đăng ký học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành HKII, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khoá 23)

018Phòng Đào tạo nhận Đơn xin học ngành/chuyên ngành thứ hai và chuyển khoa, chuyển ngành dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá 23 từ ngày 10/12 đến 13/12/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận phúc tra bài thi HKI, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23)

002Phòng Đào tạo nhận đơn xin phúc tra bài thi học kỳ của sinh viên từ ngày 26/11 đến ngày 28/11/2012. Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào đơn phúc tra (mẫu đơn Download tại đây) và nộp tại phòng Tiếp sinh viên (Bàn 3) theo đúng thời hạn trên.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Trả điểm thi HKI, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23)

001Phòng Đào tạo đã tổng kết điểm các môn thi của HKI, nhóm 1, năm học 2012 - 2013 dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý ≤ khóa 23 đồng thời đưa lên trang web thanglong.edu.vn (trong trang liên kết dkonline.thanglong.edu.vn).

Xem tiếp...

THÔNG BÁO: Nhận đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập HKI, nhóm 1, năm học 2012 – 2013 (khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23)

Cang tin 10Phòng Đào tạo nhận Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập dành cho sinh viên khoa Kinh tế - Quản lý khoá ≤ 23 từ ngày 03/12 đến ngày 06/12/2012 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3).

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.