Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO: Huỷ lớp, ghép lớp, lớp lùi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

11(1) THÔNG BÁO: Huỷ lớp, ghép lớp, lớp lùi HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

2THÔNG BÁO Công bố điểm tổng kết các môn thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

3(2)THÔNG BÁO Nhận phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản Lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

23(2)Huỷ lớp, ghép lớp HKIII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Nhận đơn xin hủy điểm tổng kết môn học HKII, nhóm 3, năm học 2019 – 2020 (Khóa 32)

 14(2) Với mục đích để sinh viên có thể học lại nhằm đạt điểm tổng kết cao hơn hoặc bớt số môn học phải thi lại để đăng ký được nhiều môn học hơn hay đăng ký môn học khác thay thế cho môn học lựa chọn, phòng Đào tạo nhận Đơn xin hủy điểm tổng kết môn học dành cho sinh viên Khóa 32 từ ngày 04/03 đến ngày 06/03/2020 tại phòng Tiếp sinh viên (bàn 3)

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.