Phòng Đào tạo

THÔNG BÁO Kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 (Khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa ≤ 30)

44Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra bài thi HKII, nhóm 1, năm học 2019 - 2020 trên trang web http://thanglong.edu.vn vào ngày 13/3/2020.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Thay đổi kế hoạch đào tạo toàn trường và thời gian thi học kỳ II nhóm 2, năm học 2019 - 2020

4Những sinh viên không muốn dự thi kỳ này sẽ được hoãn thi sang học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 - 2020.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO V/v hoãn thi học kỳ II, nhóm 2, năm học 2019 - 2020

15(1)Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi Fanpage và Website của trường để biết được thông tin mới nhất.

Xem tiếp...

Thông báo: Danh sách dự thi, lịch làm việc và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 3 năm 2020

2(2)Thông báo: Danh sách dự thi, lịch làm việc và Quy định đối với thí sinh dự thi kỳ thi Toeic nội bộ đợt tháng 3 năm 2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

8(2)DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI, NÂNG ĐIỂM SAI QUY ĐỊNH HỌC KỲ II, NHÓM 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.