Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

69DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ   HỌC KỲ 2, NHÓM 3, NĂM HỌC 2019 - 2020

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Đưa phiếu dự thi trực tuyến học kỳ II, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 - 2020 lên trang web của trường

12(2)Ngày 9/4/2020, nhà trường đưa phiếu dự thi chính thức của sinh viên lên trang webhttp://thanglong.edu.vn quaBanner Đăng ký học

Xem tiếp...

THÔNG BÁO Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, tách ba học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 –2020 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31) (3)

2(2)Huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, tách ba học kỳ III, nhóm 2, năm học 2019 –2020 (khoa Toán - Tin, khoa Ngoại ngữ, khoa KH Xã hội & Nhân văn, khoa KH Sức khỏe, khoa Thanh nhạc khóa ≤ 31 và khoa Kinh tế - Quản lý, khoa Du lịch khóa 31

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH Học kì 2, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 -2020

AT1THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KÌ CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH Học kì 2, nhóm 2 và nhóm 3, năm học 2019 -2020

Xem tiếp...

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 02 NĂM 2020

6DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THÁNG 02 NĂM 2020

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Video nên xem

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
(84-24) 38 58 73 46 
(84-24) 35 63 67 75 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.